Spring til indhold
Hjem » Ydelser med TRE®

Ydelser med TRE®

Personale

Jeg tilbyder forløb med personale(grupper), der arbejder under stort pres og høje følelsesmæssige krav, fx akutpersonale, hjemmepleje, socialpædagogisk personale, politi og fængselspersonale m.v.

Forløbet skal træne personalet i at anvende teknikkerne for at forebygge sekundær traumatisering eller i alvorlige tilfælde PTSD og andre helbredsproblemer.

Det kan være personale, der oplever voldsomme hændelser i jobbet eller er i tæt kontakt med sårbare mennesker. Da TRE®  er en selvhjælpsmetode, kan der være tale om kortere træningsforløb til personalegruppen er blevet fortrolig med metoden.

For personale, der arbejder på det specialiserede børneområde, kan TRE®  anvendes til at hjælpe personale til bedre selvregulering, således at de kan møde børnene afstemt og skabe et optimalt udgangspunkt for at varetage pædagogisk behandling samt almen trivsel.

For grupper og enkeltpersoner


Jeg tilbyder individuelle sessioner, som kan bookes via online booking. Jeg tilbyder også forløb af 5 ganges varighed til mindre grupper (2-4 deltagere). På den måde kan omkostningerne for hver enkelt deltager reduceres.

Kontakt mig, hvis I vil høre nærmere.

Krisehjælp

Jeg tilbyder krisehjælp med TRE®  for at reducere negative effekter af voldsomme hændelser. TRE®  kan anvendes umiddelbart efter hændelsen. Det er særlig hjælpsomt, hvis man er i en tilstand af chok og har svært ved at sætte ord på sin oplevelse.

Kontakt mig eller få en pårørende til at kontakte mig hurtigst muligt. Hvis jeg ikke svarer på telefon, send da en SMS og skriv, at der er tale om akut krise.