Spring til indhold
Hjem » Samarbejde med andre behandlere

Samarbejde med andre behandlere

Hos SLOWME Psykologpraksis har vi et godt samarbejde med andre behandlere, særligt på Østfyn og i Nyborg. Det er en del af SLOWME Psykologpraksis’ helhedsorienterede tilgang, at vi samarbejder på tværs i det private behandlervæsen.

Mange der har brug for psykologbehandling, har ofte andre problemstillinger, som påvirker trivslen. Hos SLOWME anerkender vi, at vores faglighed kan bidrage med noget, men at vi kun er med på en del af rejsen mod at få det godt. Det kan være vanskeligt at navigere i de sundhedstilbud, der findes. Dette forsøger vi at imødekomme ved at have et godt kendskab til andre sundhedsfaglige, så vi kan guide vores klienter i den rigtige retning.

Det er vores erfaring, at en kombineret behandling hjælper mange klienter til et overordnet bedre helbred, mentalt og fysisk, samt bedre livskvalitet. Kombineret behandling kan også gøre styrke den behandling, du modtager hos SLOWME Psykologpraksis.

Du kan derfor opleve, at vi henviser til andre dygtige behandlere og at vi tilpasser forløbet, så det passer til de økonomiske og tidsmæssige ressourcer du har. Hvis der er behov for at koordinere noget med en anden behandler, udarbejder vi en samtykkeerklæring, der gør det muligt.

SLOWME Psykologpraksis har ingen økonomiske interesser i de virksomheder, som er listet herunder. De virksomheder der er listet er virksomheder og behandlere, som vi har indgående kendskab til, har personlig erfaring med eller længere samarbejde med.