Spring til indhold
Hjem » Rådgivningsforløb for ansatte

Rådgivningsforløb for ansatte

Jeg tilbyder rådgivningssamtaler og rådgivningsforløb til ansatte, der oplever udfordringer i arbejdslivet. Det kan være symptomer på stress, samarbejdsproblemer, manglende trivsel eller koncentrationsbesvær, men det kan også være oplevelsen af at skulle håndtere ansvar eller præstationspres

Der kan også være tale om ansatte, hvis livssituation ændrer sig og som betyder, at forhold i jobbet skal tilpasses. Det kan være gravide, småbørnsforældre, tidligere sygemeldte og seniorer.

Ved sygemeldte, på fysisk eller psykisk baggrund, kan der laves forløb med henblik på at lave en tilbagemelding til arbejdspladsen om hensigtsmæssig tilbagevenden til arbejde.

Efter aftale kan der ske tilbagemelding til arbejdspladsen. En sådan tilbagemelding sker altid med accept og samtykke fra den ansatte.

Metode

Når jeg arbejder med den enkeltes velbefindende i arbejdslivet, er det ofte nødvendigt at se på den kontekst som arbejdet og trivslen udspiller sig i. Det betyder, at der ofte er behov for løsninger, der er helhedsorienterede. Det gælder særligt ved komplekse problemstillinger, som trivselsproblematikker ofte bunder i. Det kræver en involvering af og samarbejde med den ansattes leder.

Som erhvervspsykolog samarbejder jeg med den ansatte, lederen og eventuelt flere fra virksomheden. Dette sker dog kun efter aftale med den ansatte og klar aftale om, hvad der skal foregå og hvilke oplysninger, der videregives.

Sideløbende med samarbejdet med virksomheden, kan vi fortsat arbejde med den enkeltes strategier, værdier og målsætninger for arbejdslivet.

Slowme infografik om Rådgivningsforløb til ansatte

Hvis der er lavet virksomhedsordning med SLOWME, får virksomheden og den ansatte rabat. Det gælder også, selvom der er tale om problematikker af privat karakter.