Spring til indhold
Hjem » Forløb hos SLOWME

Forløb hos SLOWME

Her kan du orientere dig om, hvad det indebærer at gå til psykolog, hvor ofte man skal komme og hvor længe behandlingen varer.

Hvor ofte skal jeg til psykolog?

Behovet for terapi varierer fra person til person. Vi anbefaler, at der ikke går for lang tid mellem de første to-tre samtaler. En uges tid mellem første og anden samtale plejer at være passende. Når vi har lagt en plan for dit forløb, kan der gå længere tid mellem samtalerne, men det vil være en individuel vurdering. Vi anbefaler ikke, at der er mere end en måned mellem sessionerne.

Når du starter et forløb hos SLOWME Psykologpraksis starter vi med at få overblik over din situation. Du skal forvente, at de første par samtaler går med dette.

Overblik

Når vi starter op, bruger vi tid på at få overblik over din situation. Hos SLOWME arbejder vi helhedsorienteret og tværfagligt, når det giver mening. I mange tilfælde vil du opleve, at vi spørger ind til dit fysiske helbred, din vejrtrækning og din krop. Særligt hvis der er tale om kroniske smerter, stresstilstande, traumer og depression.

I de tilfælde, hvor vi vurderer, du kan have gavn af det, arbejder vi gerne sammen med andre behandlere for at sikre den bedst mulige behandling. Ofte vil vi anbefale dig at blive undersøgt hos din egen læge, da mange symptomer både kan have fysiske og psykiske årsagsforklaringer.

Formål

Formålet med et forløb kan variere. Det kan være at nedbringe symptomer eller træne andre måder at handle på eller ændre negative tankemønstre, så du kan opnå en større frihed og oplevelse af balance. Måske ønsker du at leve en tilværelse, der passer bedre med dine inderste værdier.

Din mavefornemmelse er vigtig

Først og fremmest er det afgørende for processen, at du oplever tillid. Derfor er du velkommen til at kontakte os inden du booker tid, så du kan få en fornemmelse af, om vi er den rette til at hjælpe dig. Når vi taler sammen, kan du spørge ind til, hvordan vi ville foreslå, at vi gik til din problemstilling og hvordan et forløb kunne se ud.

Metoder

Autoriserede psykologer er forpligtede til at orientere sig mod metoder, viden og tilgange, der er understøttet af forskning.

Hos SLOWME tager vi udgangspunkt i din problemstilling og tilpasser forløbet til det. Vi arbejder ikke efter én bestemt metode, men på mange forskellige metoder og teknikker. Det kan være fra kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulness, ACT, kropsorienteret psykoterapi og dynamisk terapi. Vi anvender også narrative teknikker og skriveterapi, når det er relevant og holder os løbende orienteret med nye metoder.