Spring til indhold
Hjem » Foredrag og oplæg » Digital hygiejne, pauser og hjernens kapacitet

Digital hygiejne, pauser og hjernens kapacitet

Vi er på bagkant af den teknologiske udvikling og bør forebygge skadelig brug af teknologi i arbejdsliv og privatliv for at undgå øget risiko for psykiske problemer, lavt selvværd og sårbarhed i arbejdslivet.

Julie, psykolog og stifter af SLOWME

Digital hygiejne – i arbejde og privatliv.

De seneste 15 år har vi oplevet en digital revolution, som har gjort vækst, innovation og social networking mulig. Med den digitale revolution følger også en skyggeside. Der er endnu ikke nogen, der begrænser vores brug af teknologi – heller ikke, når den er skadelig.

SLOWME arbejder for at oplyse om og minimere skadelig brug af teknologi. Med skadelig brug menes brug af teknologi, der dræner vores mentale ressourcer, belaster vores system og gør os sårbare overfor at få eller få forværret mentale helbredsproblemer.

I arbejdslivet er det en udfordring, når vi bruger vores pauser med en skærm. Uagtet om det er PC eller smartphone. Det handler om, at mængden af indtryk og måden vi præsenteres for dem, påvirker vores hjerne. Konstant skærmbrug betyder blandt andet, at vi ikke får restitueret tilstrækkeligt. Det kan også forhøje vores beredskab unødigt. Begge dele påvirker vores evne til at tænke kreativt, fleksibelt og rationelt og kan i værste fald gøre os mere sårbare i arbejdslivet med risiko for at opleve stress og udbrændthed.

Det er ikke alle former for teknologi, der belaster os, men en del apps, medier og nyhedsstrømme er designet på en måde, der gør det vanskeligt for os at lægge teknologien fra os, når vi oplever træthed. Det er altså svært at mærke egne behov, når vi er omringet af teknologi, der kalder på vores opmærksomhed.

Det er med andre ord umådelig svært at sige til sig selv, at man vil bruge mindre skærm. Hvis du har forsøgt – og det har jeg også – så ved du måske, hvor vanskeligt, det kan være. Min tilgang er, at det er langt nemmere at håndtere, hvis man er en del af et fællesskab, der tager beslutning og hjælper hinanden i hverdagen. Det kan være hjemme i husstanden, i skolen og på arbejdspladsen.

Jeg tilbyder rådgivning og terapi til private og erhverv. Det kan fx være:

  • Foredrag om hjernens kapacitet, digital hygiejne og pauser.
  • Rådgivning til virksomheder, der vil udarbejde anbefalinger til brug af teknologi på arbejdspladsen for at værne bedst muligt om medarbejdernes ressourcer og mentale kapacitet.
  • Individuelle samtaler med medarbejdere eller privatpersoner, der oplever at brugen af teknologi og sociale medier dræner mentalt eller har konsekvenser for trivslen og det sociale liv.

.