Spring til indhold
Hjem » Forældrerådgivning

Forældrerådgivning

SLOWME Psykologpraksis tilbyder forældrerådgivning. Forældrerådgivning kan være en god idé, hvis man har et barn, der ikke trives eller oplever konflikt og spænding i familien. Det kan også være, at der er flere i familien, der ikke trives og hvor det er svært at få tilgodeset alles behov.

Forældrerådgivning er noget, vi særligt anbefaler til forældre, der overvejer at sende deres barn eller unge til psykolog.

Ved forældrerådgivning arbejder vi med konteksten og barnets miljø. Det kan have stor effekt på barnet og hele familiens trivsel.

Psykologbehandling til børn kan dog være nødvendigt og vi henviser gerne til kompetente børnepsykologer, der er specialiserede i behandling af børn. Vi tager gerne en snak med Jer om, hvad der er det bedste for jeres barn.

Underretningspligt vedr. børn og unge under 18 år

Psykologer er af omfattet af den udvidede underretningspligt. Det betyder, at SLOWME Psykologpraksis udfærdige et notat til bopælskommunen, hvis der er behov for særlig støtte til et barn. Dermed kan oplysninger omkring et barn eller en ung være undtaget fra tavshedspligten.