Spring til indhold
Hjem » Børnepsykologisk undersøgelse

Børnepsykologisk undersøgelse

SLOWME Psykologpraksis tilbyder at udarbejde børnepsykologiske undersøgelser for private, institutioner, kommuner og offentlige myndigheder.

Formål med undersøgelse

En børnepsykologisk undersøgelse kan belyse barnets eller den unges udviklingsniveau samt ressourcer og vanskeligheder. En undersøgelse kan være med til at afdække eventuelle særlige behov og være et godt afsæt for det videre arbejde med den unge, til planlægning af behandling eller særlig støtte.

Et undersøgelsesforløb vil typisk indeholde

  • Indledende møde med forældre og bestilleren af undersøgelsen. Barnet kan deltage afhængig af alder.
  • Gennemlæsning af sagsakter.
  • Samtale med forældre om barnets tidlige udvikling og eller aktuelle funktion.
  • Psykologisk testning af barnet hos psykologen, ca. 3-5 gange.
  • Samtale med professionelle voksne omkring barnet, fx lærere, pædagoger eller plejefamilie.
  • Eventuel observation af barnet i den relevante kontekst, fx i skolen eller hjemmet.
  • Udfærdigelse af rapport.
  • Tilbagemelding til barnet.
  • Gennemgang af rapport med bestiller og forældre.

Praktisk omkring undersøgelse

Omfanget af en bred børnepsykologisk undersøgelse er almindeligvis ca. 30-45 timer. Dog afhænger det af opdraget, om der er behov for observation og om der tidligere er udarbejdet psykologisk undersøgelse.

En undersøgelse udføres typisk i løbet af 8-12 uger fra opstart. Er der tidsfrist på undersøgelsen der er kortere end 8-12 uger, kan det gå ud over undersøgelsens kvalitet og der kan være behov for justering af opdraget.

Timeforbruget er eksklusiv kørsel.

Forældrekompetenceundersøgelse og tilknytningsundersøgelse

Større undersøgelser laves altid i samarbejde med en anden autoriseret psykolog, hvor SLOWME Psykologpraksis bidrager med den børnepsykologiske del. Kontakt mig gerne ved behov.